درخواست همکاری


تانیان جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید. در صورت تمایل به همکاری لطفاً فرم ذیل را تکمیل نمایید.
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
آفیس
اینترنت
گرافیک
شبکه های اجتماعی