پنجشنبه 16 آذر 1402

امضای تفاهم نامه همکاری سازمان همیاری شهرداری با شرکت رسا داده کاوان تانیان

سه شنبه 02 شهریور 1400
1856

امضای تفاهم نامه همکاری سازمان همیاری شهرداری با شرکت رسا داده کاوان تانیان

در نشست مشترک مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری ها با شرکت رسا داده کاوان تانیان به نمایندگی جناب آقای جباری موضوعات مختلف تفاهم نامه همکاری مورد بررسی و به امضا انجامید.

مهندس طالعی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری ها بیان نمود: این ظرفیت وجود دارد تا با حمایت و پشتیبانی در حوزه های IT و طراحی و تولید انواع نرم افزارها و سامانه های تحت وب در جهت ایجاد اشتغال زایی جوانان و کسب درآمد از این بخش نیز برنامه ریزی و از توان سازمان استفاده نمود.