شنبه 30 تیر 1403
>00:00:00

تجلیل از جناب آقای مهندس مسعود جباری در آئین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان قم

دوشنبه 25 مرداد 1400
2131

تجلیل از جناب آقای مهندس مسعود جباری در آئین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان قم

نظرات