فرم درخواست نمایندگی فروش محصولات تانیان


با تکمیل این فرم پس از مطالعه و تایید تیم فنی تانیان ، جهت تخصیص نمایندگی با شما تماس خواهیم گرفت.
مدیریت نمایشگر ها
مدیریت دستگاه دیجیتال (help service)
سامانه نظر سنجی هوشمند
منوی دیجیتال
سررسید هوشمند
هوشمند سازی
باشگاه مشتریان
مدیریت پروژه